Stichting Theaterie ’t Open Doekje (“Theaterie/interactief theater”)

De Stichting Theaterie ’t Open Doekje (“Theaterie”) is een stichting met als doelstelling:

 1. het organiseren van groot- en kleinschalige theaterprojecten voor publiek- en privaatrechtelijke organisaties, bedrijven en particulieren;
 2. het geven van adviezen en verlenen van diensten op het gebied van theater aan bedrijven en organisaties;
 3. de integratie van theater in het maatschappelijke leven; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De specialiteit en deskundigheid van de Theaterie is het organiseren van theater, dat het publiek meeneemt in een intense ervaring.

Directie

De Theaterie wordt geleid door:

 • Jeannette Groenewoud (artistieke leiding) – rechts op de foto
 • Mieke Bouhuijs (zakelijke leiding) – links op de foto

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Mark van Dooren (voorzitter) – Directeur De Gelderlandfabriek
 • Nanny Heijmans (secretaris) – Event coördinator
 • David de Jager (penningmeester) – Directeur Stichting GROW

ANBI

Theaterie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN: 807036146

Vuurol (www.vuurol.nl)

De organisatie van het festival Vuurol is de belangrijkste activiteit van de Theaterie. Vuurol is een jaarlijks terugkerend locatie-theaterfestival in het Pinksterweekeinde op verschillende buitenlocaties in de bossen van Lage Vuursche, rondom Dagrecreatieterrein Drakenstein in de bossen van Staatsbosbeheer. Zo’n 2000 tot 2500 bezoekers weten dit festival te vinden en te waarderen. Daarnaast worden incidenteel kleinere edities georganiseerd, in het bos, of op en om binnen-locaties.

De overige activiteiten van de Theaterie leveren een bijdrage aan de eigen bijdrage van de Stichting bij het organiseren van de Vuurol-festivals. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Vuurol Teams

De organisatie van de activiteiten van de Theaterie – met name voor Vuurol – wordt georganiseerd vanuit diverse deskundige teams en een enthousiaste groep vrijwilligers.

 • Theaterteam: Het theaterteam selecteert de theatervoorstellingen en acts en bewaakt de artistieke kwaliteit van dit aanbod. Daarnaast begeleidt het team de deelnemende theatermakers bij de incorporatie van de specifieke aspecten van Vuurol: het werken aan de hand van een thema, voor een breed festivalpubliek, op locatie in de natuur. Het team bestaat uit beginnende en ervaren theatermakers.
 • Productieteam: Het productieteam is verantwoordelijk voor het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden waaronder 2500 bezoekers kunnen genieten van een geslaagd twee-daags festival.
 • Publiciteit- en Vormgevingsteam: Dit team zorgt voor de vormgeving van en publiciteit voor Vuurol, waar het thema van de editie in is verwerkt.
 • Denktank: In een denktank met vertegenwoordigers van de verschillende teams, directie en bestuur, wordt de algemene voortgang van het festival gevolgd en worden lijnen uitgezet voor toekomstige edities. De denktank fungeert daarbij als klankbord en strategisch adviseur.
 • Vrijwilligers: De vrijwilligers zijn cruciaal voor het welslagen van het festival. Zij helpen bij het op- en afbouwen van de inrichting van het festival, en spelen een rol bij publieksbegeleiding, catering, et cetera.
 • Theatermakers: Voor theatermakers (acteurs, dansers, muzikanten en regisseurs) biedt Vuurol een uniek buitenpodium. Speciale aandacht krijgen jonge, beginnende en in opleiding zijnde theatermakers. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met kunstopleidingen, semi-professionals en professionals uit de regio. Met als doel een ontwikkeltraject en een podium te bieden aan met name jonge, beginnende kunstenaars uit de Provincie Utrecht en daarbuiten. Vuurol biedt hun professionele begeleiding en een kans om ervaring op te doen.

Documentatie